Híreink
2012. I. félévi túravezetői értekezlet. ♦ 2012-08-16 ♦
J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2012. július 21-én Garadnán a DTSK pihenőházában, a DTSK 2012. I. félévi túravezetői értekezletén.

Jelen vannak: 23 fő túravezető

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató az elmúlt időszakban végzett munkáról.
2./ Előttünk álló feladatok.
3./ Egyéb feladatok, észrevételek, javaslatok.

Béres Lajos elnök köszönti a jelenlévőket.

1./ Tájékoztatók az elmúlt időszakban végzett munkáról.

Sütő Menyhért titkár elmondja, hogy kibővített elnökségi ülés is ez, az I. félévi túravezetői értekezlet.
Az I. félévben kiírt túrák levezetésre kerültek.
2012. április 1-én a "Tavaszköszöntő" túra 16 fő részvételével, április 9-én Húsvét hétfőn locsolkodás Garadnán 21 fő részvételével, április 22-én a Nagy-Milic túra 41 fő részvételével, május 1-én családias összejövetel Garadnán 52 fő részvételével, ahol Csetényi Gábor túratársunk zenével színesítette a programot.

2012. május 6-án XXVIII. BÜKK 50-25-15 teljesítménytúra.
A rendezvényen 130 fő vett részt. (50 km-en: 60 fő, 25 km-en: 33 fő, 15 km-en: 37 fő) Határozatot hoztunk, hogy állandó útvonalon lesz.

Az egynapos autóbuszos túrák: 2012. május 12-én Szlovákiába 49 fővel és 2012. június 23-án a Hortobágyra 48 fővel, sikeresen lezajlottak.

Garadnán nagyobb felújítást nem terveztünk. A tetőfedés kérdése hamarosan megoldásra kerül.

Béres Lajos elnök tájékoztatja a túravezetőket, hogy 2012. május 20-án a BAZ. Megyei Természetjáró Szövetség rendes éves közgyűlésén, Zsadányi József "BAZ. Megye Természetjárásáért" emlékplakett kitüntetésben részesült.

Kerekesné Szücs Katalin túrafelelős értékeli a 2012. I. félévben levezetett túrákat.

Túrák száma: 72 meghirdetett gyalogos túra és 2 autóbuszos túra, 137 egyéni túra.
Összesen: 209 gyalogos túra és 2 autóbuszos túra.
A 72 meghirdetett gyalogos túrából 8 esetben szombati sétaúton vettek részt a kisebb távot kedvelők, összesen: 96 fő.
2012. I. félévben a meghirdetett túrákon összesen: 1805 fő vett részt.
Az egyéni túrákon 2012. I. félévben 406 fő vett részt, a leadott túrajelentések alapján.
Elmaradt túra nem volt.
Túravezető csere: 7 esetben történt.
Természetvédelem: 29 esetben történt.

A BAZ. Megyei Természetjáró Szövetség által szervezett "középfokú, levelező, gyalogos szakági túravezetői tanfolyamon részt vett és sikeres vizsgát tett: Bencze István, Csendes Gyula, Hatos Istvánné, Hronyecz József, Progner László, Tuskó Miklós.

Gáspár Erzsébet gazdasági vezető tájékoztatja a túravezetőket a Sport Klub gazdasági helyzetéről, a 2012. 06. 30-i állapotnak megfelelően:
Bevétel: 572.199,-Ft
Kiadás: 469.333,-Ft
-----------------------
Eredmény:102.866,-Ft

Fizető taglétszám: 199 fő
Örökös tag: 3 fő
--------------------------
Létszám összesen: 202 fő

Az Elnökség döntése alapján dr. Kis Károlyné és Zsári Tiborné örökös tagsága megszűnt, tekintettel arra, mivel nincs velük kapcsolatunk.

Kiírt munkatúra Garadnán nem volt. Ennek ellenére több túratárs segített Garadnán a fűnyírásban, a vízhordásban, a szeméthordásban.

Kinigopulos Sztratisné a Számvizsgáló Bizottság elnöke tájékoztatja a túravezetőket, hogy 2012. július 3-án, a Sport Klub 2012. I. félévi gazdálkodásáról az ellenőrzést elvégezték és mindent rendben találtak.

Béres Lajos elnök köszöni a tájékoztatókat.

Észrevételek:

1./ Bencze István:
Törvényességi keretek vannak, be vagyunk határolva.
Meg kell becsülnünk azokat, akik bevállalják a feladatokat.
2012. szeptember 2-án vasárnap szendrői túrája lesz, ami benne van a túrakönyvben.
2012. szeptember 1-én, szombaton nagy búcsú lesz Császta-pusztán, ezért kéri, hogy írjunk oda egy túrát, melyet Ő levezet.
Útvonal: Szendrőlád - Bordatatő - Császtapuszta - Edelény.
Császtapusztára érve egy búcsúba kapcsolódhatunk be, ahol kirakodóvásár, bográcsfőző verseny, kulturális műsor vár mindenkit. 11 órától szentmise.
Edelényben a felújított kastély meglátogatása, majd 16 óra körül hazautazás.
Bencze István örömmel tájékoztatja a túravezetőket, hogy végigjárta az Országos Kéktúra útvonalát.

2./ Béres Lajos:
Turistáink összetétele, életkora megváltozott, igény van a sétautakra, a kisebb túrákra, a turista létesítményekre.

3./ Cseh Tivadar:
7 éve tag az Egyesületnél.
Valahol mindenkinek tagnak kell lenni, meg kell találni a helyét. Büszke arra, hogy családias a hangulat.
Van aki az autóbuszos kirándulásokra jár, van aki Garadnára tud kijönni, ez a második otthonunk. Itt mindenki jól érzi magát, mindenki megtalálja a számítását.

Előttünk álló feladatok:

2012. augusztus 18-19-20-án autóbuszos túra Horvátországban.
Augusztus 20-án hétfőn családias összejövetel Garadnán.
Október 6-án egynapos autóbuszos túra a Mátrában.
Október 21-én katonasír koszorúzás, október 23-án kegyeleti emléktúra, Garadnán koszorúzás.

Vezetőségválasztó közgyűlés lesz év végén. A túravezetőkre hárul a feladat, hogy ezt ismertessék a tagsággal.

A Jelölő Bizottságot dr. Szarka Gyula vezeti, kikérik a tagság véleményét, kiket látnának szívesen a vezetőség tagjai sorában, akik tovább viszik a szakosztály tevékenységét, jó hírnevét.
Szeptemberben el kell készíteni a Számvizsgáló Bizottságnak a leltárt.

Béres Lajos elnök megköszöni a részvételt és bezárja a 2012. I. félévi túravezetői értekezletet.

Kmft.
Béres Lajos elnök

♦♦♦ Vissza a hírekhez ♦♦♦