BELÉPÉS AZ EGYESÜLETBE!

 

Az egyesület tagja lehet korára és nemre való tekintet nélkül bárki, aki az Alapszabályt elfogadja és a belépési nyilatkozatban vállalja a tagsággal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

F O N T O S !

A Diósgyőri Természetbarát Sport Klub levelezési címe:3533 Miskolc, Batthyány sor 19.

Adószámunk: 18403147-1-05

A Sport Klub minden héten csütörtökön 17 órától klubestet tart, Miskolc, Kacsóh Pongrácz u. 8. sz. alatt.

Az éves tagdíj:

 
MTSZ díj
Egyesületi díj
Összesen
Felnőtt 1.200,-Ft 900,-Ft 2.100,-Ft
Diák 300,-Ft 800,-Ft 1.100,-Ft
Nyugdíjas 600,-Ft 900,-Ft 1.500,-Ft

Az éves tagdíjat folyamatosan lehet befizetni a túrákon a kijelölt túravezetőknél, illetve minden héten csütörtökön 17 órától Gáspár Erzsébetnél, a klubesteken, legkésőbb: 2011. március 31. napjáig.

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T

Diósgyőri Természetbarát Sport Klub

Név: (leánykori név)

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakcím:

Munkahely:

Foglalkozás:

Elérhetőség:

Telefonszám, e-mail cím:

Alulírott kijelentem, hogy a Diósgyőri Természetbarát Sport Klub tagja kívánok lenni, az Egyesület célkitűzéseit magaménak vallom, hogy az Egyesület működésében tevékenyen részt veszek, elfogadom az Egyesület Alapszabályát.

Felhatalmazom az Egyesület vezetését, hogy személyes adataimat nyilvántartsa és a hatályos jogszabályok keretei között kezelje.

_________________ 20_____________ ___________________________

Aláírás

Nyilatkozat letöltése